Tlačivá

Úvod Tlačivá

TLAČIVÁ personalizované na potreby zákazníka a samoprepisovací papier do ihličkových tlačiarní.

Potlačený a Nepotlačený papier: pre použitie v ihličkových tlačiarňach, skladané do nekonečných pásov , s 1až 5 kópiami, prípadne s rozlíšením kópií vo farebnom prevedení.

Tlačivá podľa želania zákazníka: vo forme zmlúv, faktúr, dodacích listov, vnútropodnikových tlačív, hlavičkových papierov, vkladových lístkov a ekonomických tlačív, prepravných listov a pod., s počtom kópií podľa želania, prípadne aj číslované.

Tlačivá pre ručné vypisovanie: objednávkové listy, zmluvy a pod.

Copyright 2021 - 2022 © peroutka