Intro

Intro

Profil


Predstavujeme sa Vám ako firma pôsobiacia na trhu od roku 1994 v papierenskom a polygrafickom priemysle, v oblasti výroby tabelačných etikiet, spracovania tabelačného, laserového, samoprepisovacieho a recyklovaného papiera.

Firma PEROUTKA & FEDORIŠIN, s.r.o., vznikla v roku 1993 podpisom spoločenskej zmluvy pánom Martinom Peroutkom, Ing. Jozefom Fedorišinom a ďalším spoločníkom. Od toho času prešla firma výrazným výrobným, obchodným aj marketingovým vývojom až do dnešnej pozície značky vo svojom odbore.Na začiatku svojho pôsobenia bola naša firma orientovaná na predajné a distribučné aktivity zo širokej výrobnej materskej značky. Postupne sa však pri napĺňaní investičných zámerov do vlastného areálu a strojového vybavenia menila na samostatnú výrobnú jednotku, s vlastným výrobným potenciálom tak, aby dokázala z vlastnej produkcie zabezpečiť čo najširšie spektrum potrieb svojich klientov. Z minulosti sme značkou známou najmä v segmente malých a stredných výrobných a obchodných firmiem, no v posledných rokoch sa nám úspešne darí pôsobiť na trhu ako komplexný dodávateľ tlačových služieb aj v bankovom, poisťovníckom, finančníckom a distributérskom segmente.

Zabezpečujeme kompletný servis pre podniky, spoločnosti či firmy, od grafického návrhu až po expedíciu k zákazníkovi. Každý zákazník má možnosť si vybrať zo širokého výberu papiera, etikiet, obalových materiálov a rôznych druhov spracovania. Peroutka & Fedorišin, s. r.o. je plne samostatná a etablovaná výrobná jednotka. Sme spoločnosť, ktorá vždy drží krok s novými trendmi a inováciami v obore pôsobenia. Tešíme sa na Vašu návštevu a ostávame s pozdravom.

Peroutka & Fedorišin, s. r.o.


© Copyright 2009 Peroutka & Fedorišin s.r.o.